မႂ်တၢင်ႇ မၢႆၽၢင်

မှန်ကန်ပြည့်စုံသောအမည်ကိုသာ ဖြည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဢီးမေးလ် ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆမူဝ်ႇပၢႆးၾူင်း တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇမၢႆၽၢင်

ပေႃးတေပၼ်မၢႆလပ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ (႖) တူဝ်

မၢႆလပ်ႉၼႄႉၼွၼ်းၼႆႉ တေလႆႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း မၢႆလပ်ႉဢၼ်ပၼ်မႃး

ပေႃးဝႃႈ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ တေၸၢင်ႈလႆႈသုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ:

  • ပေႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၶၢႆၶူဝ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႇလူဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်းလၢႆပွၵ်ႈလႄႈ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်လႆႈ ဝႆးဝႆး
  • ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႂ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင် မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်းမၼ်း
  • ပေႃးပဵၼ် ၽူႈသိုဝ်ႉတိုဝ်းတႃႇသေၼႆ တေၸၢင်ႈလႆႈ သုၼ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း
Password Info

ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇတွင်းလႆႈ မၢႆလပ်ႉႁဝ်းငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးပၼ်မၢႆလပ်ႉ ႁႂ်ႈပႃး Special Character လႄႈၼႃႉ.
တူဝ်ယၢင်ႇ : #Z@wGyiMarT2015