About Us

တိုၼ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်

ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းဢၼ်သိုဝ်ႉတီး ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ သဵင်ႈသဵင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈ လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။

ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်ႉၸႂ်ႉမၼ်းတေၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ၊ သမ်ႉတေၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း တေသင်ႇထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သင်ႇဢဝ်တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၼ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ၽိုၼ်ၽႄႈပၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉမၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 • လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉမၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်။
 • ၵႃႈၶၼ်မၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇ
 • လွင်ႈယွမ်းၵႃႈၶၼ်သေၶၢႆၵေႃႈ မီးၵူႈၶၢဝ်း
 • သူင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈႁိူၼ်း

ၶပ်ႉမၢႆလွင်ႈယွမ်းၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈ မီးၵူႈဝူင်ႈ၊ ၵေႃႈမီးပႃး လွင်ႈပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ၊ လွင်ႈသူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေမီး လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉႁဝ်း ပေႃးတေ ငၢႆႈၸႂ်လူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈ ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆး E-Commerce CMS ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ၶူဝ်းၶွင်သင်ၵေႃႈ သွၵ်ႈႁႃလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

 • သွၵ်ႈႁႃလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ
 • ၶေႃႈမုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈလီ
 • ၸၢင်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းလႆႈ
 • ၸၢင်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၶၢႆတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈသင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း ငၢႆႈငၢႆႈ ငႅမ်ႈငႅမ်ႈသေၵေႃႈ သိုဝ်ႉဢဝ်သင်ဢဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ။

တမ်းၸႂ်လႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းသေ ၸၢႆႇငိုၼ်းလႆႈ။

လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢွၼ်ႇလၢႆး၊ လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းငိုၼ်း တီႈ ယေးငိုၼ်း၊ လႆႈၶူဝ်းၶွင် မိူဝ်ႈလႂ် ၸင်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆသေ မၼ်းၵေႃႈ မီးလွၵ်းလၢႆး ၸၢႆႇငိုၼ်းလၢႆလၢႆး။

လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်တီႈ SSL (Certificate) ဢၼ်ၵမ်ႇၽႃႇမၵ်းမၼ်းသေ ၸႂ်ႉဝႆႉလႄႈ မၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ် Paypal ဢၼ်တင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၸႂ်ႉတႃႇၸၢႆႇငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး MPU ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈပႃး ၶႃႈဢေႃႈ။

 • မီးဝႆႉ SSL Certificate
 • ၸႂ်ႉ Paypal သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႆႈ
 • ၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉပႃး လွၵ်းလၢႆး MPU
 • ၸိူဝ်းပဵၼ် Privacy Data ၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပေႃးဝႃႈ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ် လိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မီး ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း Customer Support Team ၶဝ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈပၼ်လႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သိုဝ်ႉဝႆႉတီႈ ZAWGYI MARK ၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် ၵူႈဢၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ZawGyi Mart ၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉတႂ်ႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် Za Information Technology Co.Ltd. သေ ပၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉဝႆႉလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉလီ ၶူဝ်းၶွင် တင်း လွင်ႈၵႃႈၶၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တီႈ ZawGyi Mark ၼႆႉတႄႉ ႁူင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်လႆႈ တဵမ်တဵမထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် ZawGyi Mark E-Commerce Web Site ၼႆႉမၼ်းပိုၼ်ၶၢဝ်ႇပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ သေ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် သူင်ႇၶူဝ်းၶွင် သူင်ႇထိုင်တီႈႁိူၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ZawGyi Mark ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွၵ်းလၢႆး E-Commerce ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ မၼ်းပဵၼ် Online Market ဢၼ်တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉသေ သိုဝ်ႉလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ZawGyi Mark Web Site ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ (23) ပီ 2013 ၶၢဝ်းယၢမ်းမူင်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (00:01) မူင်းသေၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး ZawGyi E-Commerce Web Site ၶႃႈဢေႃႈ။